Hakkımızda

Hakkımızda

Adak Kurbanı, Broksan Grup'un bir parçası olarak, Türkiye ve çeşitli bölgelerde kurban kesim organizasyonlarına öncülük etmektedir. Bu organizasyonlar, Türkiye'nin yanı sıra Afrika'daki Çad ve Uganda gibi ülkelerde, Asya'da Bangladeş, Sri Lanka, Suriye, Ürdün, Lübnan, Gazze, Yemen ve Arakan'da gerçekleştirilmektedir. Şeffaf bir işleyişe sahip olan platformumuz, belirlenen ihtiyaç sahiplerine yardımları güvenle ulaştırmayı amaçlar.

Türkiye'nin Kurban Platformu sloganıyla hareket eden Adak Kurbanı, tercih edilen her kurban türü için resmi ve faturalı bir hizmet sunmaktadır. Afrika'da hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvanlar için kurban organizasyonları yapılırken, Asya bölgesinde ve Türkiye'de ise kurban hizmetleri daha çok küçükbaş hayvanlar üzerine yoğunlaşmaktadır.

Bu hizmetler, kurban ibadetini yerine getirmek isteyen ancak bunu kendileri yapamayan veya belirli bir coğrafi bölgeye ulaşmakta zorlanan kişilere yöneliktir. Adak Kurbanı, her bir bağışın doğru yerlere ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlamak için titiz bir çalışma yürütmekte ve bu süreçte, bağışçıların güvenini kazanmayı hedeflemektedir.

Adak Kurbanı kuruluşunun sunduğu hizmetler, kurban ibadetinin özündeki yardımlaşma ve paylaşma ruhunu yansıtarak, dünya genelinde ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı amaçlamaktadır. Bu sayede hem yerel hem de uluslararası düzeyde yardımlaşmanın ve dayanışmanın güçlendirilmesine katkıda bulunulmaktadır.

Vizyonumuz

Adak Kurbanı olarak vizyonumuz, Türkiye ve geniş bir coğrafyada, Afrika ve Asya kıtalarındaki birçok ülkeye ulaşarak, insanların iyilikle dolu niyetlerini somut eylemlere dönüştürmek üzerine kuruludur.

Temel amacımız, yardıma muhtaç insanların yaşamını iyileştirmek ve onların sofralarına iyiliklerinizi taşırken, aynı zamanda toplumda iyilik ve yardımlaşma bilincini artırmaktır.

Bu vizyon, sadece ihtiyaç sahiplerine maddi destek sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda toplumsal farkındalığı ve dayanışmayı teşvik etmeyi de hedefler.

Böyle bir yaklaşım, yardımın sadece fiziksel ihtiyaçları karşılamaktan öte, bir toplumun kültürel ve manevi değerlerini de besleyebileceği inancına dayanır.

Adak Kurbanı olarak, yaptığımız her işte bu değerleri ön planda tutarak, dünyanın dört bir yanındaki insanlara ulaşmayı amaçlıyoruz. Biz, iyilik ve yardımlaşmanın sınırları aşan bir güce sahip olduğuna inanıyoruz ve bu vizyonla hareket ediyoruz.

Yardımın birçok yolu olabilir, ancak biz Adak Kurbanı olarak, kurban bağışlarını en etkili ve anlamlı yol olarak görüyoruz. Kurban bağışı hem bağışçılar hem de yardım alanlar için manevi bir değer taşır ve bu ortak değerler üzerinden toplumları birleştirmeyi hedefler.

Böylece, yardımın, sadece maddi bir eylem değil, aynı zamanda toplumları bir araya getiren ve onları güçlendiren bir araç haline gelmesini sağlıyoruz.

Misyonumuz

Misyonumuz, "Türkiye'nin Kurban Platformu" olarak yola çıkarak, Türkiye'nin yanı sıra Afrika ve Asya bölgelerindeki birçok ülkede faaliyet göstermek ve niyetleri iyilik dolu eylemlere dönüştürmek üzerine kurulmuştur.

Adak Kurbanı, bu hedef doğrultusunda, yardıma muhtaç insanlara ulaşmayı ve onların yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Bu süreçte, kurban ibadetinin ruhunu ve önemini koruyarak, bu anlamlı ibadeti yerine getirmek isteyen fakat buna imkanı olmayan insanlara yardımcı olmak bizim temel gayemizdir.

Adak Kurbanı Kuruluş misyonu, sadece kurban kesimi ve dağıtımını kapsamakla kalmayıp, aynı zamanda yardımlaşma ve dayanışmanın güçlendirilmesini de hedefler. Bu çerçevede, Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşarak, onlara somut ve anlamlı yardım sağlamak temel önceliğimizdir.

Misyonumuzun bir parçası olarak, kurban bağışı sürecinin şeffaflığı ve güvenilirliği üzerinde özellikle duruyoruz. Bu sayede, bağışçılarımızın güvenini kazanmayı ve onların niyetlerinin en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamayı hedefliyoruz.

Böylece, Adak Kurbanı olarak, kurban ibadetinin özündeki yardımlaşma ve paylaşma ruhunu yansıtarak, dünya genelindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı ve onların hayatlarında olumlu değişiklikler yaratmayı amaçlıyoruz. Bu, sadece bir yardım faaliyeti olmanın ötesinde, küresel bir dayanışma ve iyilik hareketi oluşturma vizyonumuzun bir yansımasıdır.

 

Sıkça Sorulan Sorular
TÜMÜ
Kestiğimiz Kurbanın Fotoğraflarını Ve Videolarını Yollayabiliyor Musunuz?
Kurban Kesim Miktarı Ne Kadar?
Vekâlet Veren Kişi Kurbanının Kesildiğini Nasıl Öğreniyor?
Bir Kurban Bedelini Tam Veremeyen Kişiler Daha Azını Verebilirler Mi?
Kurban Eti Nasıl Değerlendirilmelidir?
Kimler Kurban Kesmelidir?